San Diego

Joshua Tree National Park, San Diego Zoo, etc.

Bird of Paradise = Strelitzia reginae
San Diego Botanic Garden
Home